Mountain Challenger - Expedition, trek nad tours

Certyfikat Fundacji

Certyfikat Fundacji

Jednym z naszych celów jest umożliwienie lub ułatwienie zdobywania wiedzy dla najuboższych dzieci w Gilgit Baltistan. Dlatego w grudniu 2020 r zarejestrowaliśmy Fundację "Aga Iqbal Dream School and Charity Foundation Shigar", która zebrane fundusze będzie przekazywała dla dzieci, których rodzin nie stać na finansowanie nauki. Dzięki Fundacji chcemy również poprawić stan opieki medycznej dla najuboższych rodzin.