Mountain Challenger - Expedition, trek nad tours

Nasza Fundacja

Nasza Fundacja

Marzenia o szkole? O czym Wy mówicie? Przecież żyjemy w XXI wieku... 

To prawda, żyjemy w XXI wieku. I dla wielu osób może wydawać się nierealne, że wciąż są dzieci, które mogą marzyć o nauce. I dla których te marzenia pozostają wciąż niespełnione. 

DREAMSCHOOL nieb 3A.jpg (302 KB) Gilgit Baltistan jest regionem wspaniałym dla turystyki. Majestatycvzne góry, czyste powietrze, różnorodność przyrodnicza i krajobrazowa, życzliwi mieszkańcy i pamiątki historyczne zachęcają do zwiedzania. Jednak region ten zmaga się z wieloma trudnościami, a jedną z podstawowych jest bieda dotykająca wielu mieszkańców, szczegółnie wsi. Powoduje to brak możliwości kształcenia dzieci. Oczywiście isnieją uniwersytety, między innymi Międzynarodowy Karakorum Uniersytet w Gilgit, istnieje wiele szkół, ale te, które prezentują wyższy poziom kształcenia są płatne, to znaczy niedostępne dla najuboższych dzieci i młodzieży. Znając te problemy i mając za cel podniesienie poziomu wykształcenia w regionie Gilgit Baltistan, a tym samym lepsze wdrażanie pakistańskiego prawa dotyczącego przestrzegania praw człowieka, równości płci itp. założyliśmy fundację "AGA IQBAL DREAM SCHOOL AND CHARITY FOUNDATION SHIGAR", która została zarejestrowana przez Rząd Gilgit Baltistan 28.12.2020 r. 

Podstawowe cele naszej Fundacji to:

  1. Bezpłatna szkoła dla ubogichch dzieci
  2. Internat (hostel) dla ubogich dzieci
  3. Stypendium dla inteligentnych uczniów
  4. Mundurki dla ubogich dzieci
  5. Karetka pogotowia i opieka medyczna dla biednych

Chcemy te cele realizować stopniowo, zaczynając od finansowania nauki dla najbiedniejszych, inteligentnych dzieci, które naprawdę chcą zdobywać wiedzę. W miarę pozyskiwania funduszy chcemy organizować stopniowo szkoły zakładane bezpośrednio przez naszą Fundację, zapewniając równocześnie dzieciom możliwość zamieszkania w internacie i ofiarowania uczniom wyżywienia i mundurków szkolnych.

Innym ważnym celem, który chcemy realizować jest wspomaganie opieki medycznej dla najuboższych. W tym celu chcemy zakupić karetkę pogotowia, która ułatwiłaby transport chorych do szpitala lub wizyty lekarza u chorych.

Zdajemy sobie sprawę, że są to ambitne cele i wymagają dużych nakładów finansowych. Wierzymy, że wesprzecie nas w tych dążeniach wiedząc, że wasze pieniądze są wydawane odpowiedzialnie tylko na działalność Fundacji, a każdy wydatek jest kontrolowany również pod względem bezpieczeństwa. 

Jeśli masz życzenie wspierać naszą Fundację, skontaktuj się z nami mailowo.

Certyfikat Fundacjiuczen.jpg (127 KB)