Mountain Challenger - Expedition, trek nad tours

Czego nie obejmuje cena

Czego nie obejmuje cena

Koszt nie obejmuje:

  • Krajowej taryfy lotniczej  (np. Islamabad / Skardu / Islamabad), podatków lotniskowych i opłaty za nadbagaż.
  • Namiotów, śpiworów, sprzętu osobistego i wspinaczkowego wszelkiego rodzaju poza obozem podstawowym, w tym żywność na dużej wysokości i tlenu.
  • Leków, ewakuacji naziemnej i wszelkiego rodzaju opłat za ratownictwo oraz opłat za helikopter.
  • Usług pokojowych, prania, napojów, rachunków za telefon / komunikację i przedmioty natury osobistej.
  • Odpowiedzialności ubezpieczeniowej członka (-ów) i inne na skutek działania siły wyższej.
  • Ubezpieczenia turystycznego członków grupy, w tym ubezpieczeń górskich
  • Zezwoleń, opłat za zanieczyszczenie środowiskowa lub wszelkie inne opłaty wymagane przez rząd Pakistanu.
  • Odprawy ładunku przed przybyciem zespołu i opłaty agenta rozliczeniowego.
  • Wszelkich innych usług niewymienione jako objętych ceną.
  • Nietypowych wskazówek dla personelu terenowego, kierowców i tragarzy.